Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 69
Hérakleitos (zachoval Iamblichos ve spisu De mysteriis, V, 15, 12)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 Καὶ θυσιῶν τοίνυν τίθημι διττὰ εἴδη·
τὰ μὲν τῶν ἀποκεκαθαρμένων παντάπασιν ἀνθρώπων,
3 οἷα

ἐφ᾿ ἑνὸς

5 ἄν ποτε γένοιτο σπανίως, ὥς φησιν ῾Ηράκλειτος,
ἤ τινων ὀλίγων εὐαριθμήτων ἀνδρῶν,
7 τὰ δ᾿ ἔνυλα καὶ σωματοειδῆ
καὶ διὰ μεταβολῆς συνιστάμενα2 ἀνθρώπων 1 rkp; ἀνθρωπω 1 rkp.
1 Rozlišuji tudíž dva druhy obětních obřadů:
ty první, které přísluší zcela očištěným lidem,
3 se provádějí velmi zřídkakdy

před jedním,

5 jak říká Hérakleitos,
nebo před několika málo muži;

7 druhé jsou látkové a tělesné
a jsou ustaveny prostřednictvím proměny.