Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
2 DK B 5
Músaios (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, VI, 5, 7-8)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Πάλιν τοῦ Μουσαίου ποιήσαντος·
ὡς δ' αὔτως καὶ φύλλα φύει ζείδωρος ἄρουρα·
ἄλλα μὲν ἐν μελίῃσιν ἀποφθίνει, ἄλλα δὲ φύει·
ὣς δὲ καὶ ἀνθρώπων γενεὴν καὶ φῦλον ἑλίσσει.
Ὅμηρος μεταγράφει·
φύλλα τὰ μέν τ' ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ' ὕλη
τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ' ἐπιγίνεται ὥρη·
ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει, ἣ δ' ἀπολήγει. (Ill. VI, 147-149)
Músaios vytvořil také tyto verše:
Tak jako na stromech listy ze země čerpají život,
jedny na stromě rostou, jiné však mezitím vadnou,
podobně na kmeni lidského rodu všechno se točí.
Homér je přepisuje takto:
Listí – to sráží vítr – však nové vyráží zase
v lesích rostoucích bujně, když jarní doba se blíží,
podobně lidský rod – ten vzniká, jiný zas mizí. (Ill. VI, 147-149)
př. M. Šedina, O. vaňorný