Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 67
Hérakleitos (zachoval Hippolytos Rom. ve spisu Refutatio, IX, 10, 8)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 67 /var[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 ὁ θεός·
ἡμέρη εὐφρόνη,
3 χειμὼν θέρος,
πόλεμος εἰρήνη,
5 κόρος λίμος

τἀναντία ἅπαντα·
7 οὗτος ὁ νοῦς,

ἀλλοιοῦται δὲ ὅκωσπερ
9 ὁπόταν συμμιγῇ θυώμασιν,
ὀνομάζεται καθ᾿ ἡδονὴν ἑκάστου.


2 εὐφρόνη Miller, Diels, Kahn; εὑφράνθη rkp.
8 ὅκωσπερ rkp, Kahn, Bollack a Wismann; ὅκωσπερ [πῦρ] Diels, Kranz.
1 Bůh:
den noc,
3 zima léto,
zápas mír,
5 nasycení hlad.

Veškeré protiklady:
7 Tato Mysl [zde] -

Proměňuje se právě tak,
9 jako když se smísí s kadidly,
nazývá se podle vůně každého z nich.
---
Verze překladu:
7 Mysl (oheň ?) se proměňuje právě tak,
jako je Bůh,
9 když se smísí s kadidly,
nazýván podle vůně každého z nich.

Závěr podle Dielsova doplnění:
7 Tato Mysl
se proměňuje jako [oheň]:
9 když se smísí s kadidly, ...
Viz též A 1,8 u Diogena Laertia.