Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 64
Hérakleitos (zachoval Hippolytos Rom. ve spisu Refutatio, IX, 10, 7)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 64 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 λέγει δὲ καὶ τοῦ κόσμου κρίσιν καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῷ
διὰ πυρὸς γίνεσθαι λέγων οὕτως·

3 τάδε πάντα οἰακίζει κεραυνός.

τουτέστι κατευθύνει,
5 κεραυνὸν τὸ πῦρ λέγων τὸ αἰώνιον.
λέγει δὲ καὶ φρόνιμον τοῦτο εἶναι τὸ πῦρ
7 καὶ τῆς διοικήσεως τῶν ὅλων αἴτιον·


3 τάδε Boeder, Kahn; τὰ δὲ rkp, Diels, Kranz.
---
Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX,10,7
Filodémos, De pietate 6a, p. 70 Gomperz

1 [Hérakleitos] tvrdí, že soud světa a všech věcí v něm
nastává prostřednictvím ohně. Proto říká:

3 Toto veškerenstvo řídí blesk.

To jest, že je spravuje,
5 neboť ohni - věčnému - říká blesk.
O tomto ohni také říká, že je vědomý,
7 a že je příčinou uspořádání veškerenstva.
---
Překladová verze:
3 Toto všechno řídí blesk.