Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 63
Hérakleitos (zachoval Hippolytos Rom. ve spisu Refutatio, IX, 10, 6)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἔνθα δ᾿ ἐόντι ἐπανίστασθαι
καὶ φύλακας γίνεσθαι ἐγερτὶ ζώντων καὶ νεκρῶν.


1 ἔνθα δ᾿ ἐόντι rkp, Diels, Bollack a Wismann; †ἔνθα δ᾿ ἐόντι† Kahn; ἔνθα θεόν τιν᾿ Patin; θεὸν δεῖ Sauppe.
2 φύλακας rkp, Diels, Kahn; φύλακες Bollack a Wismann.
2 ἐγερτὶ ζώντων Bernays, Diels, Kahn; ἐγερτιζώντων rkp.
Postavit se tomu, kdo tam je,
a stát se bdělými strážci živých i mrtvých.
---
Verze překladu:
Jsou probouzeni tím, který zde je,
a stávají se bdělými strážci živých a mrtvých.

Překlad s konjekturou (Patin):
Postavit se nějakému bohu tam (zde?), ...

Překlad s konjekturou (Sauppe):
Je třeba se postavit bohu, ...