Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 61
Hérakleitos (zachoval Hippolytos Rom. ve spisu Refutatio, IX, 10, 5)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


θάλασσα·
ὕδωρ καθαρώτατον καὶ μιαρώτατον·
ἰχθύσι μὲν πότιμον καὶ σωτήριον,
ἀνθρώποις δὲ ἄποτον καὶ ὀλέθριον.
Moře:
voda nejčistší i nejposkvrněnější;
pro ryby pitná a životodárná,
pro lidi nepitná a zhoubná.