Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 59
Hérakleitos (zachoval Hippolytos Rom. ve spisu Refutatio, IX, 10, 4)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 γναφείῳ ὁδὸς
εὐθεῖα καὶ σκολιὴ

3 ἡ τοῦ ὀργάνου τοῦ καλουμένου κοχλίου ἐν τῷ γναφείῳ
περιστροφὴ εὐθεῖα καὶ σκολιή·
5 ἄνω γὰρ ὁμοῦ καὶ κύκλῳ περιέρχεται

μία ἐστί, φησί, καὶ ἡ αὐτή.


1 γναφείῳ Bernays, Diels, Kranz; γραφέων rkp, Bollack a Wismann; γνάφων Marcovich, Kahn; γναφέων Bywater; γράφων Tannery; γραφίωι Mullach.
3 γναφείῳ Bernays, Diels, Kranz; γραφείω rkp Paris, Bollack a Wismann.
1 Cesta na mykacím stroji,
rovná i křivá,

3 neboť nástroj zvaný šnek, který je součástí mykacího stroje,
se otáčí rovně i křivě:
5 pohybuje se totiž současně vzhůru a v kruhu

je jedna a táž.
---
Překlad rukopisného čtení podle Bollacka a Wismanna:
1 Cesta malířů:
rovná i křivá
3 neboť takzvaný šnek, který je součástí grafického nástroje, ...