Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 56
Hérakleitos (zachoval Hippolytos Rom. ve spisu Refutatio, IX, 9, 5)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 ἐξηπάτηνται οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν φανερῶν
παραπλησίως ῾Ομήρῳ,
3 ὃς ἐγένετο τῶν ᾿Ελλήνων σοφώτερος πάντων.
ἐκεῖνόν τε γὰρ παῖδες φθεῖρας κατακτείνοντες ἐξηπάτησαν
5 εἰπόντες·
ὅσα εἴδομεν καὶ κατελάβομεν, ταῦτα ἀπολείπομεν,
7 ὅσα δὲ οὔτε εἴδομεν οὔτ᾿ ἐλάβομεν, ταῦτα φέρομεν.


6 κατελάβομεν rkp, Kahn; ἐλάβομεν Bernays, Diels.
1 Lidé se při poznávání zjevných věcí mýlí
podobně jako Homér,
3 který byl moudřejší než všichni Řekové.
Zmýlily ho totiž děti hubící vši,
5 když mu řekly:
Co jsme uviděli a uchopili, toho se zbavujeme,
7 avšak to, co jsme ani neuviděli, ani neuchopili, to neseme.