Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 51 /5
Hérakleitos (zachoval Plútarchos ve spisu De Iside et Osiride, 369b)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 51 , 22 DK B 51 /cfr , 22 DK B 51 /cfr2 , 22 DK B 51 /2 , 22 DK B 51 /3 , 22 DK B 51 /4 , 22 DK B 51 /6[Přepnout na jednoduché zobrazení]


παλίντονος γάρ ἁρμονίη κόσμου,
ὅκωσπερ λύρης καὶ τόξου
καθ᾿ ῾Ηράκλειτον. καὶ κατ᾿ Εὐριπίδην
᾿οὐκ ἂν γένοιτο χωρὶς ἐσθλὰ καὶ κακά,
ἀλλ᾿ ἔστι τις σύγκρασις ὥστ᾿ ἔχειν καλῶς.᾿
Opačně (opětovně?) napínané spojení světa,
tak jako u lyry a luku,
podle Hérakleita. A podle Eurípida (fr. 21):
„Šlechetnost a špatnost bez sebe nemohou být,
nýbrž jsou v jakési směsi, aby to bylo krásné.“
---
Verze překladu:
Protikladným napětím působená harmonie světa, ...