Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 50
Hérakleitos (zachoval Hippolytos Rom. ve spisu Refutatio, IX, 9, 1)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 ῾Ηράκλειτος μὲν οὖν φησιν εἶναι τὸ πᾶν
διαιρετὸν ἀδιαίρετον,
3 γενητὸν ἀγένητον,
θνητὸν ἀθάνατον,
5 λόγον αἰῶνα,
πατέρα υἱόν,
7 θεὸν δίκαιον·

οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφόν ἐστιν
9 ἓν πάντα εἶναι,
ὁ ῾Ηράκλειτός φησι.


1 οὖν φησιν rkpp, Kranz; οὖν [ἕν] φησιν Diels.
7 δίκαιον rkpp, Kranz; δίκαιον [ἄδικον] Diels.
8 λόγου Bernays, Diels, Kranz, Kahn; δόγματος Hippolytos, Bergk.
9 ἕν Wendland, Diels, Kranz, Kahn; ἐν rkp.
9 εἶναι Miller, Diels, Kranz, Kahn; εἰδέναι rkp Paris.
1 Hérakleitos tedy praví, že všechno je

rozdělené nerozdělené,
3 zrozené nezrozené,
smrtelné nesmrtelné,

5 řeč život,
otec syn,
7 bůh spravedlivý.

Jestliže vyslechli ne mě, nýbrž řeč, je moudré, aby souhlasili,
9 že všechno jest jedno;

říká Hérakleitos.
Viz též A 1,8 u Diogena Laertia.