Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 49a
Hérakleitos (zachoval Hérakleitos Homérikos ve spisu Allegoriae (= Quaestiones) Homericae, 24, 5)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 49a /var[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν,
εἶμέν τε καὶ οὐκ εἶμεν.


1 αὐτοῖς většina rkpp, editoři; αὐτοῦ 1 rkp.
1 τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν většnina rkpp, editoři; vynechává 1 rkp.
2 εἶμέν většina rkpp, editoři; ἦμέν 1 rkp.
Do týchž řek vstupujeme i nevstupujeme,
jsme i nejsme.