Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 45
Hérakleitos (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, IX, 7 = A 1, 7)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 45 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ψυχῆς πείρατα ἰὼν οὐκ ἂν ἐξεύροι
ὁ πᾶσαν ἐπιπορευόμενος ὁδόν·
οὕτω βαθὺν λόγον ἔχει.


1 πείρατα ἰὼν Diels, Kahn; πειραταιον část rkpp; πειρατᾶι ὅν část rkpp; πειρατέον část rkpp.
2 ἐξεύροι ὁ 2 rkpp; εὕροι ὁ 1 rkp; ἐξεύροιο Cobet, Diels, Kahn.
3 βαθὺν 1 rkp, Diels; βαθὺς většina rkpp; βαθὺ část rkpp.
Ani ten, kdo prochází všechny cesty,
nemůže svým krokem najít hranice duše:
tak hluboké má určení.
---
Jiný překlad závěru:
tak hluboký má logos (smysl, osud, řeč).