Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 44
Hérakleitos (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, IX, 2 = A 1, 2)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


μάχεσθαι χρὴ τὸν δῆμον ὑπὲρ τοῦ νόμου, ὑπὲρ τοῦ γινομένου,
ὅκως ὑπὲρ τείχεος.


1 ὑπὲρ τοῦ γινομένου část rkpp, Bollack, Conche; vynechává část rkpp, Diels, Kahn.
Je třeba, aby lid bojoval o zákon, který se rodí,
jako o hradbu.
---
Verze překladu:
Je třeba, aby lid bojoval o zákon, o to co vzniká, ...

Je třeba, aby lid bojoval za zákonem, za tím, který se rodí,
jako za hradbou.