Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 39
Hérakleitos (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, I, 88)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἐν Πριήνῃ Βίας ἐγένετο ὁ Τευτάμεω,
οὗ πλείων λόγος ἢ τῶν ἄλλων.
καὶ οἱ Πριηνεῖς δὲ αὐτῷ τέμενος καθιέρωσαν τὸ Τευτάμειον λεγόμενον.
ἀπεφθέγξατο·
᾿οἱ πλεῖστοι κακοί.᾿


2 πλείων 1 rkp, Diels; πλέων 2 rkp, Kahn.
V Priéně se zrodil Biás, syn Teutameův,
jehož řeč je mocnější než těch ostatních.
A priénští mu zasvětili okrsek zvaný Teutameion.
[Biás] prohlašoval:
„Většina je špatná.“
Viz Biás v tradici doxografů (Démétrios z Faléru u Stobaia, Anthologium III,1,172): Většina lidí je špatná. οἱ πλεῖστοι ἄνθρωποι κακοί.