Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 29 /parafr
Hérakleitos (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, IV, 50, 1-2)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 29[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Ινδῶν οἱ φιλόσοφοι ᾿Αλεξάνδρῳ λέγουσι τῷ Μακεδόνι· σώματα μὲν μετάξεις ἐκ τόπου εἰς τόπον, ψυχὰς δ᾿ ἡμετέρας οὐκ ἀναγκάσεις ποιεῖν ἃ μὴ βουλόμεθα. πῦρ ἀνθρώποις μέγιστον κολαστήριον· τούτου ἡμεῖς καταφρονοῦμεν. κἀντεῦθεν ῾Ηράκλειτος
ἓν ἀντὶ πάντων κλέος ᾑρεῖτο,
τοῖς δὲ πολλοῖς παραχωρεῖν ὁμολογεῖ
κεκορῆσθαι ὅκωσπερ κτήνεσι.
Indičtí filosofové Alexandrovi Makedonskému: „S těly můžeš hýbat z místa na místo, naše duše však nedonutíš činit, co nechceme. Oheň je pro lidi největším trestem, my jím pohrdáme.“ A proto si Hérakleitos
zvolil slávu, jedno místo všeho
a tvrdí, že mnozí scházejí z cesty
a sytí se jako dobytek.
---
Jiný překlad závěru:
Tvrdí, že mnozí podléhají
a sytí se jako dobytek.
Klémentova parafráze. Citát o Indech uvádí už Kalanos u Filóna Alex., Quod omnis probus liber sit 96 = VI, p. 27.