Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 29
Hérakleitos (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, V, 59, 4-5)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 29 /parafr[Přepnout na jednoduché zobrazení]


αἱρεῦνται γάρ, φησίν, ἓν ἀντὶ ἁπάντων οἱ ἄριστοι,
κλέος ἀέναον θνητῶν·
οἱ δὲ πολλοὶ κεκόρηνται ὅκωσπερ κτήνεα.


1 ἓν ἀντὶ ἁπάντων Cobet podle Klémentových Strom. IV, 50, 2, Diels, Kahn; ἓν ἀντὶ πάντων Stählin (i Strom. IV, 50, 2); ἐναντία πάντων rkp.
3 ὅκωσπερ Bernays, Diels, Kahn; ὅπως rkp.
Ti nejlepší si místo všeho vybírají jedno,
nehynoucí slávu místo pomíjivostí;
mnozí jsou však nasyceni jako dobytek.
---
Verze překladu:
Ti nejlepší místo všech věcí volí jedno,
nepomíjivou slávu smrtelných,
zatímco mnozí jsou přesyceni jako dobytek.
(Výklad: nejlepší, tedy šlechtici, chtějí hloupost, ostatní jsou hloupostí přežráni?)

Překlad podle rukopisu L:
1 Ti nejlepší si ze všeho vybírají protiklady, ...