Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 28
Hérakleitos (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, V, 9, 3)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 δοκέοντα γὰρ ὁ δοκιμώτατος γινώσκει, φυλάσσει· καὶ μέντοι καὶ

2 Δίκη καταλήψεται ψευδῶν τέκτονας καὶ μάρτυρας.


1 δοκέοντα Schleiermacher, Diels, Kahn; δοκεόντων rkp, Bergk, Bywater, Gomperz aj.
1 γινώσκει, φυλάσσει Diels, Kahn; γινώσκει φυλάσσειν rkp, Stählin, Schuster, Heidel, Gomperz; γινώσκειν φυλάσσει Schleiermacher, Bollack a Wismann.
1 Vždyť nejslavnější člověk rozpoznává zdánlivé věci, které střeží.

2 Diké uchopí strůjce i svědky klamů.
---
Verze překladu (Marcovich):
1 Nejslavnější mezi Řeky poznává a střeží zdánlivosti.
Verze překladu podle rkp (infinitivem):
1 Nejslavnější poznává zdánlivosti, aby je uchoval.
1 Nejslavnější poznává, aby uchoval zdánlivosti.
Verze překladu 2. výroku:
2 Spravedlnost polapí (zmocní se, dostihne) strůjce lží i ty, kteří pro ně svědčí.
Kléméns zde spojuje dva původně asi samostatné výroky.