Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 27
Hérakleitos (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, IV, 144, 3)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 27 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἀνθρώπους μένει ἀποθανόντας
ἅσσα οὐκ ἔλπονται οὐδὲ δοκέουσιν.


ἀποθανόντας Kléméns ve Strómateis, Diels, Kahn; ἀποθνῄσκοντας Theodórétos; τελευτήσαντας Kléméns v parafrázi v Protreptiku 22,1.
Kléméns Alex., Stromata IV,144,3
Theodórétos, Graecarum affectionum curatio VIII,41
Zemřelým lidem nastávají věci,
které nečekají, a které se ani nedomnívají.