Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 26
Hérakleitos (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, IV, 141, 2)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἄνθρωπος ἐν εὐφρόνῃ φάος ἅπτεται,
ἑαυτῷ ἀποθανών, ἀποσβεσθεὶς ὄψεις·
ζῶν δέ ἅπτεται τεθνεῶτος
εὕδων, ἀποσβεσθεὶς ὄψεις·
ἐγρηγορὼς ἅπτεται εὕδοντος.


1 εὐφρόνῃ Sylburg, Diels, Kahn; εὐφροσύνῃ rkp.
2 ἀποθανών rkp; vynechávají Diels i Kahn; ἑαυτῷ ἀποθανών vynechává Bywater.
4 ἀποσβεσθεὶς ὄψεις rkp; vynechávají Diels i Kahn (údajně jako duplicitu).
Člověk si v noci zapaluje světlo -
jsa sobě mrtvý, má vyhaslý zrak;
živý se dotýká mrtvého,
když spí, má vyhaslý zrak;
probuzený se dotýká spícího.
---
Verze překladu s jiným vázáním zájmena:
Člověk v noci zapaluje světlo pro sebe,
jsa mrtvý, má vyhaslý zrak; ...

Verze překladu uchovávající identitu slovesa:

Člověk se v noci dotýká světla,
jsa sobě mrtvý, má vyhaslý zrak; ...
resp.:
Člověk se v noci dotýká světla pro sebe,
jsa mrtvý, má vyhaslý zrak; ...

Překlad podle Dielsova a Kahnova užšího čtení:

Člověk v noci zapaluje světlo,
protože má v sobě vyhaslý zrak;
živý pak se dotýká mrtvého, když spí,
probuzený se dotýká spícího.