Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
2 DK A 5
Músaios (zachoval Pausaniás ve spisu Graeciae descriptio, I, 22, 7)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἔτι δὲ τῶν γραφῶν παρέντι τὸν παῖδα τὸν τὰς ὑδρίας φέροντα καὶ τὸν παλαιστήν, ὃν Τιμαίνετος ἔγραψεν, ἔστι Μουσαῖος· ἐγὼ δὲ ἔπη μὲν ἐπελεξάμην ἐν οἷς ἔστι πέτεσθαι Μουσαῖον, [ὑπὸ] Βορέου δῶρον, δοκεῖν δέ μοι πεποίηκεν αὐτὰ ᾿Ονομάκριτος· καὶ ἔστιν οὐδὲν Μουσαίου βεβαίως ὅτι μὴ μόνον ἐς Δήμητρα ὕμνος Λυκομίδαις .
Pominu-li malby, na nichž je vypodobněn chlapec se džbánem na vodu a zápasník, jejž vymaloval Tímainetos, je tu dále namalován Músaios. Četl jsem verše, v nichž je o Músaiovi uvedeno, že se dovedl vznášet vzduchem, což prý byl dar Bóreův. Zdá se mi však, že ty verše složil Onomakritos, neboť o Músaiovi víme bezpečně jen tolik, že složil Lykomovcům hymnus na počest Démétřinu.
Viz B 20.