Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 20
Hérakleitos (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, III, 14, 1)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


γενόμενοι ζώειν ἐθέλουσι μόρους τ᾿ ἔχειν,
μᾶλλον δὲ ἀναπαύεσθαι,
καὶ παῖδας καταλείπουσι μόρους γενέσθαι.
Ti, kdo se zrodili,
chtějí žít a mít úděly smrti, či spíše odpočívat,
a zanechávají děti, aby vznikly úděly smrti.
---
Verze překladu:
Narodili se, chtějí žít a zadržet úděly smrti,
ale ještě více je zastavit;
a zanechávají děti, takže se úděly smrti rodí.