Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 19
Hérakleitos (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, II, 24, 5)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἀπίστους εἶναί τινας ἐπιστύφων ῾Ηράκλειτός φησιν·
ἀκοῦσαι οὐκ ἐπιστάμενοι, οὐδ᾿ εἰπεῖν.
Hérakleitos, káraje jakési lidi, že jsou nevěřící, říká:
Nejsou schopni naslouchat ani mluvit.