Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 17
Hérakleitos (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, II, 8, 1)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


οὐ γὰρ φρονέουσι τοιαῦτα πολλοί, ὁκοίοις ἐγκυρεῦσιν,
οὐδὲ μαθόντες γινώσκουσιν,
ἑωυτοῖσι δὲ δοκέουσι.


1 πολλοί rkp, většina editorů; [οἱ] πολλοί Bergk.
1 ὁκοίοις Bergk, Stählin (cfr. A 16 /2), Kahn; ὁκόσοι rkp, Diels, Bollack-Wismann; ὁκόσοις Gataker, Wilamowitz (cfr. Archilochos, fr. 68 Diehl, viz Hérakleitos A 16 /1.128; Diels = fr. 132. 3 West), Bywater.
1 ἐγκυρεύσιν Schuster, Diels (cfr. B 72), Stählin, Kahn; ἐγκυρσευοῦσιν rkp.
Mnozí si neuvědomují věci takové, jaké jsou, když se s nimi potkávají;
ani když se o nich poučí, nerozpoznávají je;
ale sami pro sebe se domnívají.
---
Verze překladu:
3 vždyť se zdají i sobě samým.
---
Překlad podle Wilamowitzova čtení:
1 Mnozí si neuvědomují [všechny] ty [věci], se kterými se potkávají;
---
Překlad podle rkp:
1 Takové věci si mnozí neuvědomují:
tolikeří se potkávají a nepoznávají, ani když se poučí,
nýbrž se sobě zdají.