Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 15
Hérakleitos (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Protrepticus, 34, 5)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 15 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 ὑπόμνημα τοῦ πάθους τούτου μυστικὸν φαλλοὶ
κατὰ πόλεις ἀνίστανται Διονύσῳ·
3 εἰ μὴ γὰρ Διονύσῳ
πομπὴν ἐποιοῦντο καὶ ὕμνεον ᾆσμα αἰδοίοισιν,
5 ἀναιδέστατα εἴργαστ᾿ ἄν φησὶν ῾Ηράκλειτος·
ωὑτὸς δὲ ῞Αιδης καὶ Δίονυσος,
7 ὅτεῳ μαίνονται καὶ ληναΐζουσιν.
οὐ διὰ τὴν μέθην τοῦ σώματος, ὡς ἐγὼ οἶμαι,
9 τοσοῦτον, ὅσον διὰ τὴν ἐπονείδιστον τῆς ἀσελγείας ἱεροφαντίαν.


5 εἴργαστ᾿ ἄν Heinse, Schleiermacher, Diels; εἴργασται rkp., Kahn, Marcovich, Bollack.
Kléméns Alex., Protrepticus 34,5 (1-9)
Plútarchos, De Iside et Osiride 362a (6-7)
1 Mystickou připomínkou tohoto zážitku jsou fally,
které se po obcích pozvedávají Dionýsovi na počest.
3 Kdyby to nebylo Dionýsovi,
pro kterého konají průvod a zpívají píseň pro pohlaví,
5 zaměstnávali by se nanejvýš nestydatými věcmi říká Hérakleitos;
Hádés a Dionýsos je však tentýž,
7 kterému šílí a běsní.
Ne tolik kvůli opilosti těla, řekl bych,
9 jako kvůli zavrženíhodné hierofanii bezuzdnosti.