Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 14
Hérakleitos (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Protrepticus, 22, 2)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 14 /cfrD[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 τίσι δὴ μαντεύεται ῾Ηράκλειτος ὁ ᾿Εφέσιος;

νυκτιπόλοις,
3 μάγοις, βάκχοις,
λήναις, μύσταις·

5 τούτοις ἀπειλεῖ τὰ μετὰ θάνατον, τούτοις μαντεύεται τὸ πῦρ·

τὰ γὰρ νομιζόμενα κατ᾿ ἀνθρώπους μυστήρια ἀνιερωστὶ μυοῦνται.


6 μυοῦνται Kléméns, Kahn; μυεῦνται Eusebios 1 rkp, Diels; μύονται Eusebios 1 rkp; μυεῦται Eusebios 1 rkp.
Kléméns Alex., Protrepticus 22,2.
Eusebios, Praeparatio evangelica II,3,37.
1 Komu věští Hérakleitos z Efesu?

Tulákům noci:
3 mágům, bakchům,
lénám, mystům;

5 jedněm hrozí tím, co bude po smrti, druhým věští oheň.

Jsou totiž bezbožně zasvěcováni do mystérií obvyklých u lidí.
---
Verze překladu:
6 Jsou totiž zasvěcováni do mystérií, která jsou lidmi tradována bezbožným způsobem.
6 Mystéria, která jsou u lidí obvyklá, jsou slavena bezbožně.