Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 13 /cfr
Hérakleitos (zachoval Athénaios ve spisu Deipnosophistae, V,6.10 Kaibel = V; 178f)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 13 , 22 DK B 13 /rek , 22 DK B 13 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


δεῖ γὰρ
τὸν χαρίεντα μήτε ῥυπᾶν μήτε αὐχμεῖν μήτε βορβόρῳ χαίρειν
καθ᾿ ῾Ηράκλειτον.
Vždyť je třeba,
aby miláček nebyl ani ušmudlaný, ani špinavý, ani si neliboval v bahně,
podle Hérakleita.
Také: Athénaios, Deipnosophistae - epitome II,1; 60, 7.