Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 12
Hérakleitos (zachoval Eusebios ve spisu Praeparatio evangelica, XV, 20, 2)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 12 /cfr , 22 DK B 12 /cfr2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 Ζήνων τὴν ψυχὴν λέγει αἰσθητικὴν ἀναθυμίασιν,
καθάπερ ῾Ηράκλειτος.
3 βουλόμενος γὰρ ἐμφανίσαι ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀναθυμιώμεναι
νοεραὶ ἀεὶ γίνονται,
5 εἴκασεν αὐτὰς τοῖς ποταμοῖς, λέγων οὕτως·

ποταμοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμβαίνουσιν
7 ἕτερα καὶ ἕτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ·

ψυχαὶ δὲ ἀπὸ τῶν ὑγρῶν ἀναθυμιῶνται.


1 αἰσθητικὴν Wellmann, Diels, Kahn; αἴσθησιν ἢ rkp.
4 νοεραὶ rkpp; νεαραὶ Meerwaldt, Marcovich; ἕτεραι Diels.
8 ψυχαὶ rkp; [καὶ] ψυχαὶ Capelle, Diels, Kahn.
Kleanthés fr. 39.2 (Diels, Doxographi graeci, p. 471.4) u Areia Didyma u Eusebia, Praeparatio evangelica XV,20,2
(Viz též A 15 /1 u Aristotela, A 15 /3 u Áetia.)
1 Zénón [z Kitia] o duši říká, že je vnímatelným výparem,
stejně jako Hérakleitos.
3 Ten totiž chtěl dát najevo, že když se duše vypařují,
vždy se stávají duchovními,
5 a proto je přirovnal k řekám, když pravil:

Na ty, kdo vstupují do týchž řek,
7 se valí jiné a jiné vody;

duše se však z té vlhkosti vypařují.