Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 7
Hérakleitos (zachoval Aristotelés ve spisu De sensu et sensibilibus, 5; 443a23)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


εἰ πάντα καπνὸς γένοιτο, ῥῖνες ἂν διαγνοῖεν.


πάντα editoři; πάντα τὰ ὄντα Aristotelés, Robinson.
γένοιτο 2 rkpp, Diels, Kahn; γέγνοιτο 1 rkp.
ῥῖνες 1 rkp, Diels, Kahn; ὅτι ῥῖνες 2 rkpp.
Pokud by se všechny věci staly dýmem, nozdry by je rozpoznaly.