Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 5
Hérakleitos (zachoval Aristokritos ve spisu Theosophia, 68 H. Erbse, Hamburg 1941, p. 184)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 5 /parafr , 22 DK B 5 /parafr , 22 DK B 5 /2 , 22 DK B 5 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 καθαίρονται δ᾿ ἄλλως αἵματι μιαινόμενοι,
οἷον εἴ τις εἰς πηλὸν ἐμβὰς πηλῷ ἀπονίζοιτο·
3 μαίνεσθαι δ᾿ ἂν δοκοίη, εἰ τις αὐτὸν ἀνθρώπων ἐπιφράσαιτο οὕτω ποιοῦντα.
καὶ τοῖς ἀγάλμασι δὲ τουτέοισιν εὔχονται
5 οἷον εἰ τις δόμοισι λεσχηνεύοιτο,


1 ἄλλως rkp, Kahn; ἄλλωι Diels (cfr. Hippolytos), vynechává Eliás.
2 οἷον Aristokritos; ὁκοῖον Kelsos, Diels, Kahn.
4 τουτέοισιν Kléméns, Kelsos, Diels, Kahn; τοῦ τέοισιν rkp.
4 εὔχονται Kléméns, Kelsos, Diels, Kahn; ἔχονται Aristokritos rkp.
5 οἷον Aristokritos; ὁκοῖον Kelsos, Diels, Kahn.
5 λεσχηνεύοιτο Kléméns, Kelsos, Kahn; λεσχηνοίοιτο Aristokritos.
6 οὔ τι ... εἰσι Kléméns, Kelsos, Kahn, z Kelsa doplňuje Bywater, Diels; Aristokritos vynechává.
Aristokritos, Theosophia 68 H. Erbse, Hamburg 1941, p. 184 (1-6)
Kléméns Alex., Protrepticus 50, 4 (4-5)
Kelsos u Órigena, Contra Celsum VII, 62 (4-6)
Éliás Krétský, Orationes in Gregor. Naz. 25, 15 (parafráze 1-2)
Apollónios z Tyany, Epistulae 27 (parafráze 2)
1 Očišťují se marně krví jsouce poskvrněni,
jakoby se někdo, kdo vstoupil do bláta, omýval blátem.
3 Zdálo by se, že šílí, kdyby si nějaký člověk všimnul, že si počíná takto.
A oni se modlí k těmto sochám,
5 jako kdyby si někdo povídal s domy
a nepoznával, co jsou bohové a héroové zač.