Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 3a
Hérakleitos (zachoval ? Papyry ve spisu Papyrus Derveni, col. col. IV.3-9)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


[... ] τ̣ὰ τῆς τύχης γὰ̣[ρ]
οὐκ εἴ̣[α λα]μβανει̣ν̣. ἆρ’ οὐ τά̣[ξιν ἔχει ἐκ τῶ]ν̣δε κόσμος;
(5) κατὰ̣ [ταὐτ]ὰ̣ Ἡράκλ̣ε[ι]τος μα̣[ρτυρόμενος] τ̣ὰ κοινά
κατ̣[αστρέ]φ̣ει τὰ ἴδ̣[ι]α̣· ὅσπερ ἴκελ̣α̣ [ἱερο]λόγωι λέγων [ἔφη·]
(7) ¯¯¯ἥλι̣[ος ... ]. κατὰ φύσιν ἀν̣θρω‹πηϊου] ε̣ὖρος ποδός
τοὺ̣[ς οὔρου]ς̣ οὐχ ὑπε̣ρβάλλων· ει. [.....]ρουσε[
(9) ] Ἐρινύε[ς] νιν εξευρήσου̣[σι, Δίκης ἐπίκουροι.]Papyrus Derveni col. IV.3-9 (DK 22 B 3a + DK 22 B 94)
(7) B 3a
(8-9) varianta B 94
To, co náleží k osudu, totiž nelze uchvátit. Což kosmos nemá řád [díky těmto věcem]?
(5) [Stejně] tak Hérakleitos do[svědčuje], že to, co je společné, převrací to, co je vlastní. Říká věci rovné tomu, kdo pronáší [posvátnou] řeč, [když praví]:
(7) Slun[ce ... ] co do přirozenosti z šíře lidské stopy
nepřekračuje [hranice]. Kdyby totiž [vystoupilo o něco]
(9) [ze své šířky], vyhledají je Erínye [pomocnice Diké›.
Papyrus Derveni col. IV.3-9. --- Řádkování sloupce Papyru Derveni. --- Cfr. B 94 (8-9); Pseudo-Hérakleitos, Epist. 1,6-7 (2); B 2, B 89 (5-6); Pseudo-Hérakleitos, Epist. 9,21-25 (7-9). --- Richard Janko, The Derveni Papyrus, 2002. Gábor Betegh, The Derveni Papyrus, Cambridge 2004. Th. Kouromenos, G. Parassoglu, K. Tsantsanoglu, The Derveni Papyrus, Firenze 2006. A. Bernabé, Poetae epici graeci pars II, fasc. 3, Berlin 2007.