Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
2 DK A 2
Músaios (zachoval Hermesianax Kolof. , Fr. 7 ed. J.U. Powell)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


οὐ μὴν οὐδ᾿ υἱὸς Μήνης ἀγέραστον ἔθηκεν
Μουσαῖος Χαρίτων ἤρανος ᾿Αντιόπην·
ἥ τε πολὺν μύστηισιν ᾿Ελευσῖνος παρὰ πέζαν
εὐασμὸν κρυφίων ἐξεφόρει λογίων,
᾿Ράριον ὀργειῶνι νόμωι διαποιπνύουσα
Δήμητρα· γνωστὴ δ᾿ ἐστὶ καὶ εἰν ᾿Αίδηι.