Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 2
Hérakleitos (zachoval Sextos Empeirikos ve spisu Adversus mathematicos, VII, 133, 3-5 = A 16 /1)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 διὰ τούτων γὰρ ῥητῶς παραστήσας,
ὅτι κατὰ μετοχὴν τοῦ θείου λόγου πάντα πράττομέν τε καὶ νοοῦμεν,
3 ὀλίγα προδιελθὼν ἐπιφέρει·

διὸ δεῖ ἕπεσθαι τῷ [ξυνῷ,
5 τουτέστι τῷ] κοινῷ, ξυνὸς γὰρ ὁ κοινός.

τοῦ λόγου δ᾿ ἐόντος ξυνοῦ
7 ζώουσιν οἱ πολλοὶ ὡς ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν.


4-5 [ξυνῷ, τουτέστι τῷ] vkládá Bekker, Diels a většina editorů; nevkládá Kahn.
1 Pročež Hérakleitos výslovně poukazuje na to,
že všechno konáme a myslíme díky účasti na božské řeči,
3 když krátce poté ještě připojuje:

Proto je třeba následovat to společné,
5 [protože xynos znamená iónsky společné], xynos je tak [totéž, co] koinos.

Ačkoliv je řeč společná,
7 žijí mnozí tak, jako kdyby měli své vlastní vědomí.
---
Verze překladu s opravou textu podle B 1 u Aristotela a Klémenta (τοῦ λόγου δέοντος ξυνοῦ):
6 Ačkoliv je řeč, která zavazuje, společná, ...
Sextos Empeirikos (z Poseidónia), Adversus mathematicos VII, 133, 3-5 Mutschmann-J.Mau = A 16 /1,133.