Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 1 /2
Hérakleitos (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, V, 111, 7)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 1 , 22 DK B 1 /1 , 22 DK B 1 /3 , 22 DK B 1 /4[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 τοῦ λόγου τοῦ δέοντος αἰεὶ ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι
καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι
3 καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον·


1 τοῦ λόγου Kléméns, Aristotelés, Anonymi In Aristot. (2x), Eusebios; τοῦ δὲ λόγου Hippolytos; λόγου Sextos.
1 τοῦ δέοντος Kléméns, Aristotelés (starší část rkpp), Anonymi In Aristot. (2x), Hippolytos (?), Eusebios; τοῦδ᾿ ἐόντος Aristotelés ΑΓΣ, Sextos (většina rkpp); τοῦδε ὄντος Aristotelés (pozdní rkpp), Sextos (l rkp); ΤΟΥΔΕΟΝΤΟΣ rekonstrukce (zčásti asi i rkpp psané stále ještě kontinuálně).
1 αἰεὶ Kléméns, Eusebios IO; ἀεὶ Aristotelés, Anonymi In Aristot. (2x), Hippolytos, Eusebios ND; vynechává Sextos.
1 γίνονται ἄνθρωποι Kléméns, Hippolytos, Eusebios, Sextos; ἄνθρωποι γίνονται Aristotelés, Anonymi In Aristot. (2x).
1 Vůči řeči, která zavazuje - vždy - nechápající jsou lidé,
jak předtím než ji slyšeli,
3 tak poté, co uslyší prvně.
Kléméns Alex., Stromata V,111,7.