Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 1 /1
Hérakleitos (zachoval Aristotelés ve spisu Rhetorica, III, 1407b16-17 = A 4 /1)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 1 , 22 DK B 1 /2 , 22 DK B 1 /3 , 22 DK B 1 /4[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 τοῦ λόγου τοῦ δέοντος ἀεὶ ἀξύνετοι ἄνθρωποι γίνονται.


1 τοῦ λόγου Aristotelés, Anonymi In Aristot. (2x), Kléméns, Eusebios; τοῦ δὲ λόγου Hippolytos; λόγου Sextos.
1 τοῦ δέοντος Aristotelés (starší část rkpp), Anonymi In Aristot. (2x), Kléméns, Hippolytos (?), Eusebios; τοῦδ᾿ ἐόντος Aristotelés ΑΓΣ, Sextos (většina rkpp); τοῦδε ὄντος Aristotelés (pozdní rkpp), Sextos (l rkp); ΤΟΥΔΕΟΝΤΟΣ rekonstrukce (zčásti asi i rkpp psané stále ještě kontinuálně).
1 ἀεὶ Aristotelés, Anonymi In Aristot. (2x), Hippolytos, Eusebios ND; αἰεὶ Kléméns, Eusebios IO; vynechává Sextos.
1 ἄνθρωποι γίνονται Aristotelés, Anonymi In Aristot. (2x); γίνονται ἄνθρωποι Kléméns, Hippolytos, Eusebios, Sextos.
1 Vůči řeči, která zavazuje - vždy - nechápající jsou lidé.
Aristotelés, Rhetorica III,5; p. 1407b11-18 = A 4 /1. Anonymi In Aristotelis artem rhetoricam commentarium 183.16-21 Rabe (Cc. in Arist. Gr. XXI.2) = A 4 /1cfr. --- Aristotelés uchovává začátek zlomku jako doklad toho, jak se nemá psát, viz A 4 /1. Je to nejlepší doklad přesné podoby textu. Je navíc podpořeno pochopením textu v antickém anonymním komentáři k Aristotelově Rétoice, viz A 4 /1cfr. Shoduje se s ním i rukopisné čtení Klémenta, krom detailů, v edicích je bohužel Kléméns konjekturován podle Sexta. Podobně i Hippolytos. DK dává přednost chybnému Sextovu čtení, kromě jiného i pro největší rozsah uchovaného Héírakleitova trextu. --- Aristotelovu čtení dáváme přednost také kvůli rytmu, Kléméns a další pozdější autoři patrně v závěru řádklu prohazují slovosled z původního ἄνθρωποι γίνονται na γίνονται ἄνθρωποι.