Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 1 /3
Hérakleitos (zachoval Hippolytos Rom. ve spisu Refutatio, IX, 9, 1)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 1 , 22 DK B 1 /1 , 22 DK B 1 /2 , 22 DK B 1 /4[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 τοῦ δὲ λόγου τοῦ δέοντος ἀεὶ ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι
καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι
3 καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον·

γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε,
5 ἀπείροισιν ἐοίκασι
πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιουτέων
7 ὁποῖα ἐγὼ διηγεῦμαι
διερέων κατὰ φύσιν
9 καὶ φράζων ὅπως ἔχει·


1 τοῦ δὲ λόγου Hippolytos; τοῦ λόγου Aristotelés, Anonymi In Aristot. (2x), Kléméns, Eusebios; λόγου Sextos.
1 τοῦ δέοντος Hippolytos (?), Aristotelés (starší část rkpp), Anonymi In Aristot. (2x), Kléméns, Eusebios; τοῦδ᾿ ἐόντος Aristotelés ΑΓΣ, Sextos (většina rkpp); τοῦδε ὄντος Aristotelés (pozdní rkpp), Sextos (l rkp); ΤΟΥΔΕΟΝΤΟΣ rekonstrukce (zčásti asi i rkpp psané stále ještě kontinuálně).
1 ἀεὶ Hippolytos, Aristotelés, Anonymi In Aristot. (2x), Eusebios ND; αἰεὶ Kléméns, Eusebios IO; vynechává Sextos.
1 γίνονται ἄνθρωποι Hippolytos, Kléméns, Eusebios, Sextos; ἄνθρωποι γίνονται Aristotelés, Anonymi In Aristot. (2x).
4 πάντων Hippolytos; Sextos vynechává.
6 καὶ Hippolytos; Sextos vynechává.
7 ὁποῖα Hippolytos; ὁκοίων Sextos.
8 διερέων κατὰ φύσιν Hippolytos; κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον Sextos.
9 ὅπως Hippolytos; ὅκως Sextos.
---
Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX,9,1
Aristotelés, Rhetorica III, 5; p. 1407b11-18 = A 4 /1 (1)
Anonymi In Aristotelis artem rhetoricam commentarium 183.16-21 Rabe (Cc. in Arist. Gr. XXI.2) = A 4 /1cfr (1)
Kléméns Alex., Stromata V,111,7 (1-3)
Eusebios, Praeparatio evangelica XIII,13,39 (1-2)
Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos VII,132 = A 16 /1,132
Poseidónios, Fr. 353.30-35 (ze Sexta) Theiler
1 Vůči řeči, která zavazuje – vždy – nechápající jsou lidé,
jak předtím než ji slyšeli,
3 tak poté, co uslyší prvně.

Ačkoliv se všechno děje podle této řeči,
5 podobají se nezkušeným,
když zakoušejí taková slova i díla,
7 jaká já vykládám,
když rozlišuji podle přirozenosti
9 a ukazuji, jak se to s nimi má.
Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX,9,1.