Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 1 /4
Hérakleitos (zachoval Sextos Empeirikos ve spisu Adversus mathematicos, VII, 132 = A 16 /1, 132)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 1 , 22 DK B 1 /1 , 22 DK B 1 /2 , 22 DK B 1 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 λόγου τοῦδ᾿ ἐόντος ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι
καὶ πρόσθεν ἢ ἄκουσαι
3 καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον·
γινομένων γὰρ κατὰ τὸν λόγον τόνδε,
5 ἀπείροισιν ἐοίκασι
πειρώμενοι ἐπέων καὶ ἔργων
7 τοιουτέων ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦμαι
κατὰ ϕύσιν διαιρέων ἕκαστον
9 καὶ ϕράζων ὅκως ἔχει·
τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες ποιοῦσιν
11 ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται.


1 τοῦ δὲ Hippolytos; τοῦ Kléméns, Aristotelés; Sextos vynechává.
1 τοῦδ᾿ ἐόντος Sextos (většina rkpp); τοῦδε ὄντος Sextos (l rkp); τοῦ δέοντος Hippolytos, Kléméns, Eusebios, Aristotelés (část rkpp).
1 αἰεὶ Kléméns, Eusebios IO; ἀεὶ Hippolytos, Eusebios ND, Aristotelés; vynechává Sextos.
1 γίνονται ἄνθρωποι Sextos, Kléméns, Hippolytos, Eusebios; ἄνθρωποι γίνονται Aristotelés, Anonymi In Aristot. (2x).
4 πάντων Hippolytos; Sextos vynechává.
6 καὶ Hippolytos; Sextos vynechává.
7 ὁκοίων Sextos; ὁποῖα Hippolytos.
8 κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον Sextos; διερέων κατὰ ϕύσιν Hippolytos.
9 ὅκως Sextos; ὅπως Hippolytos.
1 Vůči řeči platné - vždy - nechápaví jsou lidé,
jak předtím než ji slyšeli,
3 tak poté, co uslyší prvně.
Ačkoliv se [všechno] děje podle této řeči,
5 podobají se nezkušeným,
když zakoušejí taková slova a díla,
7 jak je já vykládám,
když každé rozlišuji podle přirozenosti
9 a ukazuji, jak se to s nimi má.
Ostatním lidem však zůstává skryto, co dělají, když bdí,
11 tak jako zapomínají, [co dělají,] když spí
---
Verze překladu začátku podle Sextova čtení (τοῦδ᾿ ἐόντος):
1 Vůči platné řeči nechápaví jsou lidé, ...
1 Vůči jsoucí řeči nechápaví jsou lidé, ...

Verze překladu s jiným doplněním v závěru (Conche):
Ostatním lidem však uniká, co dělají, když bdí,
11 tak jako jim uniká, co zapomínají, když spí.
Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos VII, 132 = A 16 /1,132. Poseidónios, Fr. 353.30-35 (ze Sexta) Theiler. --- Toto je tradiční a patrně chybné čtení zlomku (na začátku), tedy čtení podle nejspíše chybného znění začátku zlomku u Sexta Empeirika !! Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos VII, 132 = A 16 /1, 132 (1-11) --- Viz A 4 /1; A 4 /1cfr; A 4 /2.