Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK A 22 /3
Hérakleitos (zachoval Chalkidios , c. 297)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK A 22 /1 , 22 DK A 22 /2 , 22 DK A 22 /3cfr , 22 DK A 22 /4[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Numenius laudat Heraclitum reprehendentem Homerum qui optaverit interitum ac vastitatem malis vitae, quod non intelligeret mundum sibi deleri placere, siquidem silva, quae malorum fons est, exterminaretur.
Núménios chválí Hérakleita za kritiku Homéra, který si přál zánik a zmizení všeho zla: Homér totiž nechápal, že tímto přáním souhlasí se zničením světa, neboť by tak byla zničena látka, která je zdrojem zla.
Viz Plútarchos, De Iside et Osiride 48; p. 370a.