Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK A 19 /4
Hérakleitos (zachoval Lydus Ióannés ve spisu De mensibus, III, 14)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 19 /3a , 22 DK A 19 /1 , 22 DK A 19 /2 , 22 DK A 19 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὅθεν οὐκ ἀπὸ σκοποῦ ῾Ηράκλειτος γενεὰν τὸν μῆνα καλεῖ.
Když Censorinus nazývá měsíc pokolení, nečiní tak podle Hérakleitova názoru.