Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK A 19 /1
Hérakleitos (zachoval Plútarchos ve spisu De defectu oraculorum, 11, p. 415e2-4)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 19 /3a , 22 DK A 19 /2 , 22 DK A 19 /3 , 22 DK A 19 /4[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αλλ᾿ οἱ μὲν „ἡβώντων“ ἀναγιγνώσκοντες ἔτη τριάκοντα ποιοῦσι τὴν γενεὰν καθ᾿ ῾Ηράκλειτον, ἐν ᾧ χρόνῳ γεννῶντα παρέχει τὸν ἐξ αὑτοῦ γεγεννημένον ὁ γεννήσας.
Ti, kteří čtou „o dospívajících“ (Hérodotos, fr. 171, 2 Rzach), počítají podle Hérakleita za generaci 30 let, neboť za tuto dobu rodič plodí potomka a potomek se sám stává rodičem.