Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK A 14a /1
Hérakleitos (zachoval Níkandros z Kolofónu ve spisu Alexipharmaca, 171-177)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK A 14a /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Καί τε σύ γ᾿ ἀγλεύκην βάψαις ἰόεντα θάλασσαν,
ἥν τε καὶ ἀτμεύειν ἀνέμοις πόρεν ᾿Εννοσίγαιος
σὺν πυρί. καὶ γὰρ δὴ τὸ πνοαῖς συνδάμναται ἐχθραῖς
πῦρ μὲν ἀείζωον καὶ ἀχύνετον ἔτρεσεν ὕδωρ
ἀργέστας, καί ῥ᾿ ἡ μὲν ἀκοσμήεσσα, φιλοργὴς
δεσπόζει νηῶν τε καὶ ἐμφθορέων αἰζηῶν,
ὕλη δ᾿ ἐχθομένοιο πυρὸς κατὰ θεσμὸν ἀκούει.


Alexipharmaca, ed. A.S.F. Gow and A.F. Scholfield, Nicander. The poems and poetical fragments. Cambridge: Cambridge University Press, 1953.
Též ty se vnoříš do temně fialového a trpkého moře,
které Zemětřas Poseidón dal větru i ohni k službě.
Vanutím nepřátelským je zajisté podmaněn pod jho
vždyživý oheň, a do šíra plynoucí voda se třese
jasnícími větry. A proud je bez řádu, miluje bouře,
ovládá i silné plavce, jimž je přisouzen zánik;
dříví poslouchá zákon ohně, i když je mu nepřátelský.