Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK A 13 /2
Hérakleitos (zachoval Censorinus ve spisu De die natali, 18, 11)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK A 13 /1[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Est praeterea annus ‹sc. magnus› cuius anni hiemps summa est cataclysmos, … aetas autem ecpyrosis, quod est mundi incendium, nam his alternis temporibus mundus tum ignescere tum exaquescere videtur, hunc Aristarchus putavit esse annorum vertentium IICCCCLXXXIIII, … Heraclitus et Linus XDCCC.


Censorinus, De die natali 18,11 (Kahnovo čtení, jeho Hérakleitos XLIII A)
---
Censorinus, De die natali 18, 10-11 (edice Censorina):
Tento rok je také u některých nazýván sluneční, u jiných zase „rok boží“. ...
Hic annus etiam heliacos a quibusdam dicitur, et ab aliis (Heraclitus?) θεοῦ ἐνιαυτός ...
Mimo to je [velký] rok, jehož zimou je veliká potopa, … létem pak vzplanutí, což je zkáza světa. Zdá se totiž, že průběhem časů je svět zachvacován střídavě tu ohněm, tu záplavou. Aristarchos se domníval, že se tak děje v průběhu 2 484 let, Hérakleitos a Linos, že 10 800 let.