Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
1 DK A 4
Orfika (zachoval Pausaniás ve spisu Graeciae descriptio, X, 30, 6)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἀποβλέψαντι δὲ αὖθις ἐς τὰ κάτω τῆς γραφῆς ἔστιν ἐφεξῆς μετὰ τὸν Πάτροκλον οἷα ἐπὶ λόφου τινὸς ᾿Ορφεὺς καθεζόμενος, ἐφάπτεται δὲ καὶ τῆι ἀριστερᾶι κιθάρας, τῆι δὲ ἑτέραι χειρὶ ἰτέας κλῶνές εἰσιν ὧν ψαύει, προσανακέκλιται δὲ τῶι δένδρωι· τὸ δὲ ἄλσος ἔοικεν εἶναι τῆς Περσεφόνης, ἔνθα αἴγειροι καὶ ἰτέαι δόξηι τῆι ῾Ομήρου (X,509) πεφύκασιν. ῾Ελληνικὸν δὲ τὸ σχῆμά ἐστι τῶι ᾿Ορφεῖ καὶ οὔτε ἡ ἐσθὴς οὔτε ἐπίθημά ἐστιν ἐπὶ τῆι κεφαλῆι Θράικιον.
Podíváme-li se znovu po dolejší části malby, spatříme za Patroklem Orfea, sedícího na jakémsi pahorku. Levicí drží lyru, druhou rukou se dotýká vrbových ratolestí, neboť se opírá o strom. Ten háj, zdá se, náleží Persefoně, rostou v něm totiž topoly černé a vrby, jak si to představoval i Homér (Odysseia X,509). Orfeus má řecký oděv, ba ani šat nebo pokrývku hlavy nemá thráckou.