Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK A 11 /5
Hérakleitos (zachoval Pseudo-Aristotelés ve spisu Problemata, XXIII, 30; 934b23)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK A 11 /1 , 22 DK A 11 /2 , 22 DK A 11 /3 , 22 DK A 11 /4[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Διὸ καὶ φασί τινες τῶν ἡρακλειτιζόντων ἐκ μὲν τοῦ ποτίμου ξηραινομένου καὶ πηγνυμένου λίθους γίνεσθαι καὶ γῆν, ἐκ δὲ τῆς θαλάττης τὸν ἥλιον ἀναθυιᾶσθαι.
Proto i někteří hérakleitovci tvrdí, že z vyschlé a ztvrdlé pitné vody vznikají také kameny a země; i to, že Slunce je výpar z moře.