Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK A 10 /10
Hérakleitos (zachoval Theofrastos ve spisu Metaphysica, 15, p. 7 a 9-16 Usener = p. 16 Ross-Fobes)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK A 10 /1 , 22 DK A 10 /2 , 22 DK A 10 /3 , 22 DK A 10 /4 , 22 DK A 10 /5 , 22 DK A 10 /6 , 22 DK A 10 /7 , 22 DK A 10 /8 , 22 DK A 10 /9[Přepnout na jednoduché zobrazení]


(οἱ δὲ μόνον τὰς ὑλικάς ...) ῎Αλογον δὲ κἀκείνοις δόξειεν ἄν, εἰ ὁ μὲν ὅλος οὐρανὸς καὶ ἕκαστα τῶν μερῶν ἅπαντ᾿ ἐν τάξει καὶ λόγῳ καὶ μορφαῖς καὶ δυνάμεσιν καὶ περιόδοις, ἐν δὲ ταῖς ἀρχαῖς μηθὲν τοιοῦτον ἀλλ᾿ ‘ὥσπερ σάρμα εἰκῇ κεχυμένων ὁ κάλλιστος’, φησὶν ῾Ηράκλειτος, ‘(ὁ) κόσμος’ (Β 124). καὶ κατὰ τοὐλάχιστον δ᾿ ὡς εἰπεῖν λαμβάνουσιν ὁμοίως ἐν ἀψύχοις καὶ ἐμψύχοις·
I těm, kdo předpokládají pouze hmotné principy, by se však mohlo zdát nerozumným, kdyby celek světa a každá z částí veškerenstva měly uspořádání, úměrnost, tvary, síly a cyklické pohyby, avšak v počátcích by nic takového nebylo. „Jako hromada ledabyle nasypaných věcí je nejkrásnější svět,“ (B 124) říká Hérakleitos ...