Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK A 10 /4
Hérakleitos (zachoval Simplikios ve spisu In De caelo, 294, 4-5 Heiberg)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK A 10 /1 , 22 DK A 10 /2 , 22 DK A 10 /3 , 22 DK A 10 /5 , 22 DK A 10 /6 , 22 DK A 10 /7 , 22 DK A 10 /8 , 22 DK A 10 /9 , 22 DK A 10 /10[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Καὶ ῾Ηράκλειτος δὲ ποτὲ μὲν ἐκπυροῦσθαι λέγει τὸν κόσμον, ποτὲ δὲ ἐκ τοῦ πυρὸς συνίστασθαι πάλιν αὐτὸν κατά τινας χρόνων περιόδους, ἐν οἷς φησι· ‘μέτρα ἁπτόμενος καὶ μέτρα σβεννύμενος’ (B 30.5) ταύτης δὲ τῆς δόξης ὕστερον ἐγένοντο καὶ οἱ Στωικοί.
A Hérakleitos říká, že jednou svět vzplane ohněm, jindy se však z ohně znovu ustaví v nějakých časových cyklech, ve kterých „se vzněcuje s ohledem na míry a hasne s ohledem na míry“ (B 30.5). Tentýž názor pak později měli i stoici.
Viz B 30.