Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK A 6 /9
Hérakleitos (zachoval Seneca ve spisu Epistulae, VI, 6, 23; p. 58, 23 Reynolds = B 49a/var)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK A 6 /1 , 22 DK A 6 /2 , 22 DK A 6 /3 , 22 DK A 6 /4 , 22 DK A 6 /5 , 22 DK A 6 /6 , 22 DK A 6 /7 , 22 DK A 6 /8

Viz také:

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Corpora nostra rapiuntur fluminum more. Quidquid vides currit cum tempore; nihil ex iis quae videmus manet; ego ipse, dum loquor mutari ista, mutatus sum. Hoc est quod ait Heraclitus: „In idem flumen bis descendimus et non descendimus“. Manet enim idem fluminis nomen, aqua transmissa est. Hoc in amne manifestius est quam in homine.
Naše těla jsou unášena jako voda v řece. Všechno, co vidíš, běží s časem; nic z toho, co vidíme, netrvá. I já sám jsem změněný, zatímco mluvím o tom, že se všechno mění. Toto měl na mysli Hérakleitos, když řekl: „Do téže řeky dvakrát vstupujeme i nevstupujeme.“ Jméno řeky totiž trvá, ačkoli voda už odtekla. Na říčním proudu je to nápadnější než v člověku.
Viz B 49a.