Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK A 6 /1
Hérakleitos (zachoval Platón ve spisu Cratylus, 402a)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK A 6 /2 , 22 DK A 6 /3 , 22 DK A 6 /4 , 22 DK A 6 /5 , 22 DK A 6 /6 , 22 DK A 6 /7 , 22 DK A 6 /8 , 22 DK A 6 /9[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Λέγει που ῾Ηράκλειτος ὅτι πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει, καὶ ποταμοῦ ῥοῇ ἀπεικάζων τὰ ὄντα λέγει ὡς
δὶς ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης.
Hérakleitos někde říká, že všechno se pohybuje a nic netrvá, a když všechno, co je, připodobňuje k proudu řeky, praví:
„Dvakrát do téže řeky bys nevstoupil.“
Citát je verzí zlomku B 91.