Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK A 3a /1
Hérakleitos (zachoval Strabón ve spisu Geographica, XIV, 1, 25, p. 642 (= verze B 121))

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK A 3a /2



[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἄνδρες δ᾿ ἀξιόλογοι γεγόνασιν ἐν αὐτῆι τῶν μὲν παλαιῶν ῾Ηράκλειτος τε ὁ Σκοτεινὸς καλούμενος καὶ ῾Ερμόδωρος, περὶ οὗ ὁ αὐτός φησιν ‘ἄξιον ᾿Εφεσίοις ἡβηδὸν ἀπάγξασθαι, οἵτινες ῾Ερμόδωρον ἄνδρα ἑωυτῶν ὀνήιστον ἐξέβαλον, φάντες ἡμέων μηδὲ εἷς ὀνήιστος ἔστω, εἰ δὲ μή, ἄλλῃ τε καὶ μετ᾿ ἄλλων.’ (verze B 121). δοκεῖ δ᾿ οὗτος ὁ ἀνὴρ νόμους τινὰς ῾Ρωμαίοις συγγράψαι.
V Efesu se narodili tito významní mužové: Z těch dávných to byli Hérakleitos zvaný Temný a Hermodóros, o němž Hérakleitos říká: „Efesané si zaslouží, aby dospělí byli oběšeni, neboť vyhnali Hermodóra, muže z nich nejznamenitějšího, pravíce: ‚Nikdo ať není nejznamenitější z nás, a kdyby, tak ať je jinde a u jiných‘.“ Hermodóros podle všeho sepsal Římanům některé zákony.




Verze B 121.