Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
21 DK B 41
Xenofanés (zachoval Tzetzés ve spisu Ad Dion. Perieg., V, 940; p. 1010 Bernhardy)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


περὶ τῶν εἰς ρος κανών [σιρός] σιλλογράφος δέ τις τὸ σι μακρὸν γράφει
τῶι ῥῶ, δοκεῖ μοι, τοῦτο μηκύνας τάχα.
σιλλογράφος νῦν ὁ Ξενοφάνης ἐστὶ καὶ ὁ Τίμων καὶ ἕτεροι.
(...) Mezi spisovatele Silloi patří Xenofanés, Tímón a další. (...)