Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
1 DK A 3
Orfika (zachoval Aischylos ve spisu Agamemnon, 1629)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Ορφεῖ δὲ γλῶσσαν τὴν ἐναντίαν ἔχεις·
ὁ μὲν γὰρ ἦγε πάντ᾿ ἀπὸ φθογγῆς χαρᾶι...
Tvůj jazyk je opakem Orfeova:
on totiž všechno v radosti vedl svým zpěvem ...